«United we bargain, divided we beg»

Det er styrke i samhold. Å være fagorganisert er en rettighet, ikke et privilegium. Jo fler vi er, desto større mulighet har vi til å få gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsliv. Dagen du bestemmer deg for å fagorganisere deg, tar du en riktig og viktig beslutning. 

Organisasjonsretten, forhandlingretten og streikeretten er noe av de mest grunnleggende rettighetene vi har. Skal disse rettighetene være noe verdt, må arbeidstakerne stå sammen og vise samhold.

TAF har dyktige og godt skolerte tillitsvalgte. Når du trenger det, kan du få hjelp av din tillitsvalgt.

I tillegg til dette, har Norsk Jernbaneforbund et helt apparat av kvalifiserte fagfolk som tar saken din om den ikke blir løst lokalt. Da vil tillitsvalgte sende saken videre og be om bistand fra landsrådet LTTA. 

Som medlem i TAF er du sikret de beste betingelsene og den beste juridiske hjelpen i ditt arbeidsforhold.


NJFs medlemsforsikring

NJFs medlemsforsikring er obligatorisk for alle aktive medlemmer ved innmelding NJF. 

Den koster 75,- per måned og inneholder gruppeliv, uførekapital, kollektiv ulykkesforsikring og advokatforsikring.

Forsikringene er gratis fra fylte 65 år, unntatt advokatforsikringen, og den koster 55,- per måned. For pensjonister og uføre under 65 år koster forsikringen 190,- per måned. Disse ordningene er frivillige.

Medlemskontingent inkludert forsikring trekkes som hovedregel ved trekk i lønn. 

vilkår forsikringLes om forsikringsvilkårene                                                                           
medlemsfordelerLes om medlemsfordeleneArtikler TAF:© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017