StyretStyremedlem:

Kristin Nymoen


Ungdomstillitsvalgt:

Hans-Kristian Bølviken Knutsen 


1. varamedlem:

Elisabeth Løkkevik Olsen 


2. varamedlem:

Sonja Kristine Olsen

Mob: 996 35 112


Epost til AU: taf@ltta.no


Leder:

Eystein Leirheim
leder.taf@ltta.no
Mob: 908 27 742 


Nestleder:

Linn Karen Carlsen
nestleder.taf@ltta.no

Mob: 930 12 609


Sekretær:

Erik Lien

Mob: 916 66 412


Kasserer:

Terje Wold

Mob: 916 57 580


Opplysningssekretær:

Stig Sætermo 

Mob: 979 79 767
(Klikk på bildet for å få opp en PDF med epost-linker på navnene)

© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017