En epoke er over!

Da er tiden kommet. 

Vi flytter nå ut av Schweigaardsgate 12, og til Møllergata 10. Alle kontorene er nå pakket ned, og delvis tømt. 

FullSizeRender


Samtdig er det full oppussing til vi flytter inn i Møllergata. TAF og LTTA vil fortsatt dele kontor, og her står vi i det fremtidige kontoret. 

Informasjon om etteroppgjør for uførepensjon

Alle foreninger og landsråd


Vedrørende etteroppgjør for uførepensjon.

Viser til tidligere utsendt informasjon om dette.

Vi har fått tilbakemelding fra et medlem som nå har fått ettergitt kravet fra SPK i forbindelse med midlertidig uføretrygd. Andre har fått sitt krav redusert.

Vedkomne sendte inn alle lønnslippende (alle månedene) for 2014. Det er dette som skal danne grunnlaget for inntektstaket for 2015. Som det ble nevnt i siste infoen er det mye som tyder på at alle tillegg etc. ikke er blitt med i de tallene SPK har innhentet. 

Tilbakemeldingene vi har fått kan tyde på at SPK nå også har laget en "buffer" for å ta høyde for at lønnen ved neste beregning kan bli noe høyere. Dette kan skje ved at man får mer tillegg på en turnus enn en annen.

Så vi oppfordrer alle til å ta kontakt med SPK om dette, eller eventuelt vise til tidligere klage og send inn lønnslippene for 2014.


Audun Sør-Reime 
Norsk Jernbaneforbund

© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017