Medlemsinfo Bane Nor 30-01-18[4]

Medlemsinfo fra NJF 30.01.2018

Infobrev #15 LTTA 20180130

Infobrev #15 LTTA 30.01.2018

årsmøtetaf2018.pdf

Årsmøte i Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2018

Infobrev #14 LTTA 20180122

Inforbrev fra LTTA #14 datert 22.01.2018

FellesmedlemsmøteTAFFTAELPERSBANEPERS05022018.pdf

Det innkalles til medlemsmøter i Trafikk- og Administrasjonsforeningen.

Mandag 05.02.2018 Kl. 12:00 og Kl. 17:00

Sted: 8 etg. i Møllergata 10, Oslo

Det avholdes felles medlemsmøter for medlemmer i TAF, FTA, Elektropersonalets forening og Banepersonalets forening om forhandlingene I BaneNOR.

Våre forhandlere fra landsrådene i elektro, bane og trafikk, teknikk og administrasjon ønsker å informere om forhandlingene, svare på spørsmål og snakke om veien videre.

Møtelokalet er i samme bygg som LO Stat og NJF.

Vel møtt!

uttalelse-regjeringsplattformen

Uttalelse fra LO-sekretariatet om den nye regjeringsplattformen 

03 Medlemsinfo NJF mekling Bane Nor 16-01-18.pdf

Info til NJF medlemmer om status NJF - Bane NOR og mekling

Infobrev #13 LTTA 20180105

Inforbrev #13 datert 05.01.2018

© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017