20180227Infobrev #18 LTTA

Inforbrev #18 fra LTTA datert 27.02.2018

2018-002-motebokforslag

Overenskomst NJF-Bane NOR

Meklingen i Bane NOR fortsetter på overtid.

Jane Brekkhus Sæthre, Torfinn Håverstad og resten av forhandlingsutvalget fortsetter meklingen i Bane Nor på overtid.

Infobrev #17 LTTA 23.2.2018

Infobrev #17 fra LTTA 23.02.2018

Medlemsinfo Bane Nor 14-02-18

Info til medlemmer i NJF om mekling 14.02.2018

Infobrev #16 LTTA 16.2.2018

Infobrev #16 fra LTTA 16.02.2018

Medlemsmøte 7 februar Hamar og 9 februar Otta.pdf

Felles medlemsmøter for TAF, Elektropersonaletsforening og Banepersonalets forening Hamar og Otta. 

© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017