Fakta om Jernbanedirektoratet og Jernbaneforetaket

Om direktoratet:

Elisabeth Enger er oppnevnt i Statsråd som direktør i direktoratet. Hun skal være leder i Jernbaneverket fram til 31.12.16. Jernbaneverkets ordinære virksomhet opprettholdes i 2016, og vil bli formelt avviklet i løpet av våren 2017.

Christoffer Serck-Hansen ble ansatt som organisasjonsdirektør i Jernbanedirektoratet den 17.2.16. Han skal være fungerende direktør i direktoratet fram til årsskiftet. Han skal lede arbeidet med å tilrettelegge for at direktoratet kan gjøres operativt fra 1.januar 2017.

Direktoratet har ansvar for styrende og koordinerende oppgaver og skal:

- være et statlig forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet


- styres gjennom instruks, årlig tildelingsbrev og styringsdialog
finansieres i sin helhet over statsbudsjettet


- drive strategisk utvikling av togtilbud, utrede framtidige transportbehov og koordinere togtransport med andre transportformer for å bidra    til en best mulig utvikling av et samlet transporttilbud

- ha ansvar for konkurranseutsetting av persontogtrafikk


Om Jernbaneinfrastrukturforetaket:

Jernbaneinfrastrukturforetaket skal ha ansvar for operative oppgaver innen blant annet drift, vedlikehold og utvikling av infrastrukturen.

- Statsforetaket eies av Samferdselsdepartementet

- styres gjennom eierstyring fra departementet og gjennom fireårige avtaler med direktoratet, innenfor rammen av regelverk for jernbanesektoren

- finansieres i hovedsak gjennom avtaler med direktoratet om forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur og om planlegging og utbygging av ny infrastruktur, i tillegg til inntekter fra salg av tjenester til togselskap, kjørevegsavgift og inntekter knyttet til eiendom.

- overtar eierskapet til ROM Eiendom AS fra NSB AS

- har hovedansvar for å tilby fungerende jernbaneinfrastruktur

- har ansvar for planlegging og utbygging av ny infrastruktur etter utredning og beslutning i Nasjonal transportplan


Styret for det nye Jernbaneinfrastrukturforetaket: Fra venstre: Auke Lont, Ane Breivega, Olaf Melbø, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Torill Nag og Siri Hatlen (leder).

Referat medlemsmøte TSS Oslo

Den 24.2.16 ble det avholdt et medlemsmøte på TSS Oslo. Der fikk medlemmene av Trafikk- og Administrasjonsforeningen og Norsk Jernbaneforbund besøk av 2. nestleder i LO, Hans-Christian Gabrielsen.

Hans-Christian har samferdsel på vegne av LO som en av sine ansvarsområder. Han var spesielt invitert for å snakke om Jernbanereformen, men han ønsket også tilbakemeldinger fra medlemmene for å ta med seg videre i sitt arbeid. 


Norsk Jernbaneforbund blir veldig godt hørt. Dere møter sammen med LO på Stortinget. De andre (partipolitisk uavhengige) forbundene har ikke stort politisk gjennomslag, men det har Norsk Jernbaneforbund: Hva Norsk Jernbaneforbund mener om norsk jernbane blir lyttet til og godt forstått! 

                         - Hans-Christian Gabrielsen


Etter møtet fikk Hans-Christian en omvisning inne på trafikkstyringssentralen. Vi vil gjerne takke Hans-Christian Gabrielsen for besøket, og ønske han velkommen tilbake ved en senere anledning.  For referat av medlemsmøtet, klikk her.Velkommen til årsmøte!

Styret i ønsker alle medlemmer velkommen til Trafikk- og Administrasjonsforeningens 16. ordinære årsmøte. Årsmøte avholdes 16. mars klokken 17:00 på foreningens kontor i Schweigaardsgate 12 (Galleri Oslo).


Beretning, regnskap og forslag til vårt årsmøte blir sendt alle medlemmer på mail. Ta gjerne med papirene på møtet!


Fungerende forbundsleder, Jane Brekkhus Sæthre, vil holde et innlegg om Jernbanereformen med fokus på Jernbaneverket.

40 års medlemskap i LO: Frode Galaaen, Hanne Fallang Maurstad og Britt Jorunn Øverstad

 

Pizza og drikke serveres.

 

Velkommen til årsmøte.


Norsk Jernbaneforbund møter Arbeiderpartiet

Nestleder i Ap, Hadia Tajik, inviterte Norsk Jernbaneforbund og forbundsstyret til innspill i APs programarbeid. Hva Norsk Jernbaneforbund mener om norsk jernbane blir lyttet til!

Vi jobber politisk fordi du som arbeidstaker har det best når styrende politikere jobber med oss, og ikke mot oss. Fagpolitisk arbeid og samarbeid gir oss styrke og gjennomslagskraft. 

Leder i Østfold Arbeiderparti og Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås publiserte også i dag følgende melding: «Arbeiderpartiet er imot privatiseringen av NSB og mener våre felles ressurser bygd opp gjennom generasjoner fremdeles må eies og styres av fellesskapet, å privatisere NSB er ganske enkelt et svært dårlig forslag som ikke burde bli satt ut i livet».

NSB konsernet hadde et driftsresultat på over 2800 millioner kroner for 2015. De 4 siste årene har det til sammen blitt foretatt et utbyttet fra NSB til fellesskapet på formidable 1.564 millioner kroner. 

Nå vil regjeringen privatisere NSB og gi private eiere muligheten til å ta utbytte. En gigantoverføring av våre felles verdier rett i lomma på private eiere.

Lese hele meldingen fra Østfold Arbeiderparti her: Stolthet og vemod i NSB© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017