Velkommen til TAFs 17. ordinære årsmøte


Alle medlemmer ønskes velkomne til TAFs 17. ordinære årsmøte!

Årsmøte holdes i år i foreningens nyoppussede lokaler i statstilsattes hus i Møllergata 10 i Oslo. (Dette er samme hus som Norsk Jernbaneforbund holder til i). Årsmøtet starter klokken 16:00. 

Årsmøtepapirene er sendt ut til alle medlemmer på mail, og heftet inneholder saksliste, forretningsorden, beretning 2016, regsnakp 2016, budsjett 2017 samt innkomne forslag. 

 

Nytt tilbud om seniorkurs i Bane NOR

Bane NOR har tatt initiativ overfor Statens pensjonskasse til å levere et kortere seniorkurs for Bane NORs ansatte. Kurset vil arrangeres over en dag i egne lokaler. Bane NOR ønsker å gjennomføre disse kursene inntil videre.

Utgangspunktet for dette tilbudet er et seniorkurs med en dags varighet (klokken 0900 – 1515). Kursene avholdes i Bane NORs lokaler i Oslo. Utgifter til lokale og bespisning dekkes av Bane NOR. SPK står for kursets faglige innhold.

Agenda på kursene er:

  •   09.00 – 09.15 - Innledning av Bane NOR
  •   09.15 – 12.00 - Folketrygd og tjenestepensjonsordning i SPK
  •   12.00 – 12.45 - Lunsj
  •   12.45 – 14.00 - Fortsettelse av folketrygd og tjenestepensjonsordningen i SPK + Valgmuligheter (utlevering individuelle beregningene ut)
  •   14.00 – 14.15 - Pause
  •   14.15 – 15.15 - Privatøkonomiske emner: Skatt og lån
  •   09.00 – 15.15 - Individuell veiledning pågår samtidig som foredraget 


Togledere får utfordringer med flere aktører på skinnene

(Denne artikkelen er hentet fra frifagbevegelse.no. Link til artikkelen)

image-3.295979.38285.93937658f7

KONKURRANSE OM PLASSEN: Hvis mange selskaper skal krangle om prioritering, forsvinner samarbeidet, mener togleder Anneli Tvedt Grotterød. FOTO: Bjørn A. Grimstad

– Vi har togledere som har jobbet i Sverige. De sier at slik det er der, er ikke en ønsket situasjon, sier Rune ­Dahlen, leder i Landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon (LTTA).

I dag, med NSB og Flytoget som to eneste aktører, kan toglederne se på helheten når de skal ta avgjørelser. 

For eksempel kan et lokaltog holdes igjen for å sørge for at et forsinket dagtog til Trondheim rekker å kjøre inn tapt tid. 

Men hadde lokaltoget tilhørt et annet selskap, kunne en slik avgjørelse ført til klager og krav om økonomisk kompensasjon, siden selskapene er i direkte konkurranse med hverandre.

– Vi frykter at kunden sitter igjen med et mindre fleksibelt tilbud som følge av dette, sier Dahlen.

• Dette er det nye Jernbane-Norge

Kan miste fellesskapet

– Jeg håper vi ikke får disse prioriteringsreglene. Vi må planlegge for å få mest mulig flyt i trafikken. Men hvis disse selskapene skal krangle om at vi prioriterer den ene foran den andre, så vil ikke det gi en følelse av samarbeid, sier togleder og NJF-medlem Anneli Tvedt Grotterød. 

Det er ikke mange månedene siden hun begynte å jobbe som togleder, men har allerede rukket å bli veldig glad i jobben og kollegaene. Men hun er skeptisk til den retningen jernbanereformen kan se ut til å ta.

– Jeg har ikke tro på at det blir mindre byråkrati av en slik reform. De må jo ansette folk som kan planlegge hvordan Bane NOR blir. Mange jeg har snakket med er redd for å miste eierskapsforholdet til arbeidsplassen, sier hun. 

• LO vil ha svar om offentlig tjenestepensjon

Strenge krav

– Vårt hjertebarn er hviletidsbestemmelsene i turnusen. Jeg tror det kan bli en kamp mot arbeidsgiver å få beholdt de, sier Rune Dahlen. 

Bestemmelsene går ut på at for hver arbeidstime man jobber på kveld, natt eller helg, får man inntil et kvarter ekstra på timelisten. Dermed kan man avspasere den ekstra tiden. 

– Jo mer du jobber kveld, natt og helg, jo mer får du igjen i fritid. Dette er ganske viktig for oss og er noe vi er prinsippfaste på, sier Dahlen. 

Også særaldersgrensen som gjør at togledere kan gå av med pensjon ved fylte 65 år er han fast bestemt på å beholde. 

– Dette er en jobb som er både fysisk og psykisk belastende. Det stilles krav om spesielle fysiske og psykiske egenskaper hos en togleder, egenskaper som svekkes med alderen, sier han.

Dette er noen av særavtalene som er en del av hovedtariffavtalen Jernbaneverket hadde med staten. For det administrative personalet er fleksitid, samt sommertid noe av det viktigste, opplyser Dahlen. Når de ansatte nå er overført til statsforetaket Bane NOR, gjelder det å få disse overført til overenskomsten.

image-3.295980.34b46d8fc8

KOLLEGER: Eystein Leirheim i NJFs ungdomsutvalg (til venstre) og Rune Dahlen jobber i samme sentral. FOTO: Bjørn A. Grimstad

Overgangsordning

Tidligere i år leverte han og LTTA sine krav til NJF. Disse skal forbundet ta med seg i forhandlingene med Spekter, som startet 1. februar. I løpet av våren skal de snekre sammen en ny overenskomst. Dahlen kommer til å gå hardt ut for at Spekter på vegne av Bane NOR skal videreføre særbestemmelsene. 

– Dette kommer ikke til å bli et frislipp på vernebestemmelsene fordi vi har gått over til et foretak. Og vi kommer ikke til å gå ned på lønns- og arbeidsvilkår. De skal ikke være dårligere enn de var 31. desember, sier han. 

Rett før jul i fjor fikk NJF og NLF forhandlet fram overgangsbestemmelser med Spekter som skal sikre de ansattes lønn- og arbeidsvilkår fram til en ny overenskomst er på plass. Dermed er både ansatte som ble med fra Jernbaneverket og nyansatte sikret fram til juni. 

Når det gjelder pensjon har Bane NOR nedsatt en arbeidsgruppe som skal finne best mulig løsninger. NJF har to deltagere i denne gruppa. De som blir ansatt før nye pensjonsbestemmelser er på plass får en midlertidig avtale om tjenestepensjon som varer ut 2018, opplyser han.

© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017