Informasjonsbrosjyre TAF

Hei, alle TAF medlemmer!

Og takk for at du er medlem hos Trafikk- og Administrasjonsforeningen og Norsk Jernbaneforbund. 

Vi har laget en informasjonsbrosjyre, kun for deg som er medlem. I den kan du lese mer om hvem vi er, og hva vi kan tilby deg som medlem. Du kan også lese om våre medlemsfordeler, som blant annet:

  • Markedets gunstigste bank og forsikringsvilkår gjennom vårt helt eget lille finanskonsern, Jernbanepersonalets bank & forsikring
  • Norsk Jernbaneforbunds kollektive forsikringer
  • Leie av foreningshytter med mer

 

Har du spørsmål?

 Ta gjerne kontakt med den lokale tillitsvalgte på din arbeidsplass. Du kan også nå oss på forbundskontoret på telefonnummer 23 06 83 53, eller e-post njf@njf.no. For komplett kontaktliste for alle foreninger i Norsk Jernbaneforbund, besøk forbundets hjemmeside.


For å lese brosjyren, trykk på bildet under:


Informasjon om sykepenger: rettigheter og plikterUnder kommer litt informasjon som er hentet fra Banenettet. Dette er god informasjon angående dine rettigheter og plikter hva gjelder sykepenger:

Et av våre mål er at Jernbaneverket skal unngå tap av NAV-refusjoner/refusjon av sykepenger.

NAV har nå innført strengere rutiner vedrørende krav og stopper refusjon av sykepenger når arbeidstaker, lege eller arbeidsgiver ikke har overholdt sin del av oppfølgingen. Du som ansatt må gjøre din del for å beholde dine sykepengerettigheter. Se veiledning med linker til NAV i JBV’s Personalhåndbok under Helse-sykdom som ligger på Banenettet under arbeidsstøtte.

Du er pliktig til følgende:

·         Meld fravær til din leder første dag du er syk

·         Send inn sykemelding, C-del og med ferdig utfylt D-del omgående

·         Leder plikter å følge deg opp 

·         Du skal samarbeide om og godkjenne en oppfølgingsplan, som arbeidsgiver skal utarbeide sammen med deg innen 4 uker

·         Du skal bli kalt inn til dialogmøte med arbeidsgiver innen 7 uker

·         Du plikter å prøve deg i jobb så snart det er medisinsk forsvarlig

Dersom du ikke deltar i dialogmøte/tilrettelegging kan du miste retten til sykepenger.

Har du vært syk i 1 år, dette kan være sammenhengende eller ved flere perioder, mister du retten til sykepenger.

Er du innvilget AAP (arbeidsavklaringspenger) fra NAV har du ikke sykepengerettigheter og skal trekkes i lønn ved fravær. Dette gjelder både egenmelding og legemeldt sykefravær. Kode 155 benyttes ved føring av fravær/enkeltdager, ved lengre fravær skal du melde fra til leder og sende melding til personal@jbv.no for å unngå opparbeiding av gjeld til arbeidsgiver i form av for mye utbetalt lønn ved fraværet.

Det må gå minst 26 uker fra du mottok AAP/sykepenger fra NAV før du har tjent opp nye sykepengerettigheter. Blir du syk i løpet av de 26 ukene skal du melde fra til leder og sende melding til personal@jbv.no for å unngå opparbeiding av gjeld til arbeidsgiver.Bulletin #80

Bulletin #80 er endelig tilgjenglig.

I denne utgaven kan du lese om medlemsmøte med besøk av LOs 2. nestleder Hans-Christian Gabrielsen, referat fra årsmøte og medlemsmøter holdt i Stangeveien 109 samt Norsk Jernbanemuseum. Medlemsmøter gjennomført på Hamar

TAF har idag avholdt to medlemsmøter på Hamar (i Stangeveien 109 og på Jernbanemuseet) der til sammen 60! medlemmer møtte. Temaet var jernbanereformen og hva som kan bli utviklingen fremover. Det kommer en fyldigere artikkel om dette og andre saker i årets vår-Bulletin som snart vil bli sendt ut. © Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017