Norsk Jernbaneforbunds ungdomskonferanse


Spørreundersøkelse fra Fafo

Norsk Jernbaneforbund deltar i en undersøkelse om arbeidsmiljø og utfordringer knyttet til alenearbeid; hvilke helse, miljø, og sikkerhets (HMS) utfordringer som er knyttet til det å jobbe alene, og hvordan arbeidsgiverne følger opp er tema som vektlegges. Undersøkelsen er web-basert og gjennomføres i fem forbund tilknyttet LO. Det er Fafo som står for gjennomføringen. 

Flere medlemmer vil den 12. juni motta en e-post med  spørsmål om å delta i undersøkelsen og lenke til spørreskjema. Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på spørsmålene slik at vi får et godt grunnlag for å vurdere arbeidsmiljø og utfordringer knyttet til alenearbeid blant våre medlemmer.

EØS Bestemmer

Norsk Jernbaneforbund har vært med på å lage et hefte som heter «EØS Bestemmer» . Dette er utgitt av De Facto. Norsk Jernbaneforbund mener at LO må igangsette en vurdering av om EØS-avtalen må sies opp til fordel for en frihandelsavtale mellom Norge og EU.

For å lese heftet, trykk på bildet under, eller følg linken her.

Infobrev #5 fra LTTA

Vedlagt ligger infobrev #5. Brevet inneholder informasjon vedrørende overenskomstforhandlingene, mellomoppgjør 2017 og håndtering av særavtalene etter 30. juni 2017 samt mye mer!

For å lese hele brevet, klikk på bildet under, eller klikk her.


© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017