Særaldersgrense avklart - Videreføres for ansatte født før 1961.

(Følgende er hentet fra banenettet)

En betydelig andel av Jernbaneverkets ansatte har i dag særaldersgrense på 65 år, og med mulighet til å gå fra 62 år. For ansatte født i 1961 og tidligere, som overføres fra Jernbaneverket til Bane NOR SF, vil denne særaldersgrensen opprettholdes.

Bane NOR vil senere opprette en ny tjenestepensjonsordning for ansatte som ikke overføres fra Jernbaneverket. Det vil være en valgrett for ansatte som i dag er i Jernbaneverket å gå over til denne nye tjenestepensjonsordningen. De ansatte som velger å avslutte medlemskapet i Statens pensjonskasse til fordel for den nye tjenestepensjonsordningen når denne er klar, sier fra seg muligheten til å ha særaldersgrense.

For å lese søknaden fra Bane NOR, klikk her.

Jernbaneverket blir Bane NOR


image003


I dag har Jernbaneinfrastrukturforetaket SF fått nytt navn og logo.

Denne nyhetssaken er lagt ut på Banenettet og hos ROM Eiendom, og pressemelding går også ut i dag.

Virksomhetsnavn: Bane NOR SF

Skrivemåte i løpende tekst: Bane NOR

Domene: www.bane-nor.no

Logoen er foreløpig kun utviklet i svart, og skal ennå ikke tas i bruk av enhetene. Fargepalett, layoutprinsipper,  profilelementer mm vil bli utviklet i høsten og inngå i en ny profilhåndbok for Bane NOR. Vi vil avholde møter med de enheter som skal implementere logoen, og spørsmål kan i mellomtiden rettes til meg.

Tempo på implementering vil avhenge av budsjett for 2017, så dette vil vi komme tilbake til etter hvert.

Jeg håper dere kan spre denne eposten i egen enhet, slik at flest mulig klikker seg inn og leser saken på Banenettet. 


På forhånd takk. 

 

Med vennlig hilsen

Cecilie Pindsle
Prosjektleder Merkevare

 

Arbeidet med det lokale lønnsoppgjøret er i gang


ImageHandler


Det lokale lønnsoppgjøret er nå i gang. Den lokale potten i Jernbaneverket fordelt mellom LO/YS/Unio og Akademikerne er som følger:

Akademikerne 11 346 990 
LO/YS/Unio        24 395 280 
Totalt                   35 742 270

(Les fordeling av lokale avsetninger per 1.7.2016 her)

Tidligere i sommer sendte TAF ut et skjema til alle medlemmer som vil fremme krav til det lokalet lønnsoppgjøret. Styret har nå mottatt kravene, og behandler dette på styremøte den 19.8.2016. 

Fristen videre er at kravene oversendes fra foreningene til Landsrådet (LTTA) innen 26.6.2016. 

Formelt oppstartsmøte mellom partene er mandag 22.august. I dette møtet deltar de tre landsrådsledere i Jernbaneverket (bane/elektro/LTTA).

Frist for oversending av krav fra LTTA til Jernbaneverket er 1.september!

Oppstart for selve forhandlingene er mandag 12. september og varer tom 30.september.

Forhandlingsutvalget på vegne av LTTA er hele arbeidsutvalget.


For å lese brev om gjennomføring av lokale forhandlinger 2016 fra departementet, klikk her.


Referat fra dialogmøte med Samferdselsdepartementets jernbanereformprosjekt

Den 20.6.2016 ble det avholdt et dialogmøte mellom Samferdselsdepartementets jernbanereformprosjekt, arbeidstakerorganisasjonene og representanter for arbeidsgiversiden i berørte virksomheter. Her fikk Norsk Jernbaneforbund informasjon om blant annet fremdriftsplan for jernbanereformen og status for reformarbeidet.

Hvis du vil lese referatet, klikker du her.

© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017