Informasjon fra forhandlingsutvalget - ny overenskomst


Hva mener Arbeiderpartiet om jernbanereformen?

Under er det to skjermdumper. Dette svaret ble gitt i en gruppe for Norsk Jernbaneforbund, senere på Arbeiderpartiets facebook-side. Norsk Jernbaneforbund har fått bekreftet standpunktet av jernbanepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet Sverre Myrli. 

Husk valgdato 11. september. Bruk stemmeretten, og godt valg!

image1


© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017