Opplysningsutvalget i TAF ønsker velkommen til kurs!

«Rett lønn, ditt ansvar?"

I den siste tiden har Jernbaneverket innført begrepet «rett lønn, ditt ansvar». Vi vil derfor holde kurs i Hovedtariffavtalen og særavtalen for å hjelpe deg til å forstå hva rett lønn skal være. 


Vi ønsker å holde kurs i nærheten av hvor du er. Som forslag har vi satt opp kursstedene Jaren, Moss, Hamar og Oslo, men dette vil være fleksibelt ut i fra påmelding. Kursholder vil være Kristin Nymoen. En representant fra styret vil også være tilstede på hvert kurs.


Varighet på kursene vil være ca. 4 timer, fra klokken 12:00 til 16:00. Per nå er det lagt opp til et kurs i hvert område, bortsett fra Oslo hvor det er satt opp to datoer. Hvis det er mange som ønsker å være med på kurset, holder vi flere kurs. Som forslag har vi satt opp følgende datoer:


Jaren:    23.11.15 
Moss:     25.11.15 
Hamar:  2.12.15 
Oslo:      14.12.15 / 16.12.15 


Ta gjerne kontakt med opplysningssekretær Stig Sætermo hvis du har spørsmål. 


Velkommen til kurs!


 

Husker du denne?

Vil du lese videre, finner du nå et utvalg Bulletin lastet opp på hjemmesiden. Klikk på linken her - Bulletin - eller velg «Bulletin» i hovedmenyen over. 

God lesning! 

Oppstart av prosjekt "Organisering av tjenestefordelingsfunksjonen i trafikk og marked"

For at Jernbaneverket skal kunne realisere gevinst og ta ut forventet effekt av MinGat er det behov for å ta stilling til hvordan tjenestefordelingsfunksjonen best skal organiseres.

                                                                                                     - Mandat Organisering av tjenestefordelingsfunksjonen i trafikk og marked


gat


Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på blant annet organisering av tjenestefordelerfunksjonen i T&M. Et av argumentene for å starte på denne prosessen er at Jernbaneverket skal realisere gevinst, og ta ut forventet effekt av investeringene i MinGat. Terje Wold vil delta i dette prosjektet på vegne av NJF.

I kortform er det listet opp 6 punkter som prosjektet skal jobbe med. 

  1. Hvordan bør tjenestefordelingsfunksjonen være organisert for å oppnå mest mulig effektiv tjenestefordeling, enhetlig og i tråd med regelverket. 
  2. Hvilke oppgaver og hvilket ansvar skal ligge til tjenestefordelingsfunksjonen i Trafikk og marked
  3. Hvor er det hensiktsmessig at tjenestefordelingsfunksjonen er plassert?
  4. Hvor mange medarbeidere anbefales det at skal utføre arbeidet.
  5. Vurdere betjeningstid og administrativ hjemmevakt for dekking av tjenesten
  6. Kompetansebehov.


Medlemsmøte på Alnabru

I dag var TAF invitert med på medlemsmøte på Alnabru. Etter medlemsmøte ble det gjort stas på Bjørn Tore Kristiansen, som fylte 60 år 8.10.15. Ledelsen stilte med kake, blomst og et gavekort. I det nydelige høstværet benyttet vi anledning til å knipse noen bilder:

IMG 3604.jpg

Snart historie? Knappestillverket skal erstattes med skjermbasert stillverk.

IMG 3603.jpg

Panorama av navet i gods-Norge. Slik ser utsikten til TXP Alnabru ut.Velkommen til den nye hjemmesiden!

Hei alle medlemmer!

Som dere ser, har hjemmesiden nå fått et ansiktsløft! I den anledning ønsker vi oss gjerne tilbakemeldinger. Gi oss ris eller ros, hva dere ønsker mer av, eller hva dere ønsker mindre av!

Lagre også siden som bokmerke for enkel tilgang. Nettstedet vil stadig oppdateres med nyttig info til medlemmer. 


© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017