Infobrev #4 fra LTTA

Vedlagt ligger infobrev #4. Brevet inneholder blant annet informasjon om konstituering av AU i LTTA i forbindelse med Torfinn Håverstads inntreden som nestleder i NJF. 

TAFs nestleder, Rune Dahlen, vil tre inn i vervet som leder av LTTA fra 1. desember. Vi gleder oss over valgene, og ønsker våre tillitsvalgte lykke til videre.

For å lese hele brevet, klikk på bildet under, eller klikk her.© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017