10 gode grunner til å være medlem av Norsk Jernbaneforbund.

I Norsk Jernbaneforbund er det alltid deg - medlemmet - som står i fokus. Som medlemmer setter vi i fellesskap agenda gjennom demokratiske prosesser, og jobber mot felles mål. Engasjerte medlemmer er vår kjernevirksomhet.

Så for å fortelle om vår strategi og medlemsfordeler lanserer vi følgende plakat; «10 gode grunner til å være medlem i Norsk Jernbaneforbund». 

Vi du være med? Send kodeord NJF MEDLEM til 26112, eller gå til denne siden og fyll ut skjemaet. 


Tverrfaglig møte var en suksess!

Takk for godt arrangement i dag.  All honnør til dere som dro igang, og gjennomførte på en glimrende måte. 

Dette må vi få til mer av!

- Bente Sandaker, via Facebook

Ønske om en tverrfaglig samling har vært et initiativ fra NJFs ungdomsutvalg. Sammen med opplysningsutvalget i TAF,  er det TAF som fikk æren av å være den første arrangør av et felles medlemsmøte på tvers av faggrupper. Samlingen ble holdt på foreningens kontor i Scweigaardsgate 12 (Jernhuset). Det ble en fantastisk samling hvor alle faggruppene var tilstede og engasjerte!

Agendaen var to-delt. Først fikk medlemmene høre et innlegg av NJFs nestleder Jane B. Sætre. Her redegjorde hun for den politiske prosessen, Jernbaneverkets ønsker og NJFs innspill. 

Andre punkt på agendaen, var «sikkerhet for egen arbeidsplass». Dette temaet ble også tillagt mye tid på årets Ungdomskonferanse. Målet med temaet, var at medlemmene selv skulle bidra aktivt til å sette dagsorden, komme med spørsmål og aktivt innlede diskusjoner med hverandre. Det er en styrke i å vise bredden i organisasjon på slike meldemsmøter, og det var lærerikt å se hvor mye faggruppene enes og samles om de samme tingene, selv om hverdagen kanskje ikke direkte berører hverandre. 

Planen videre med disse tverrfaglige medlemsmøtene, er at de skal arrangeres flere steder i landet. Ungdomsutvalget er ansvarlig for opplegg i samråd med den foreningen som påtar seg arrangør-rollen. 

TAF ønsker Ungdomsutvalget lykke til med flere tverrfaglige medlemsmøter, og oppfordrer samtidig alle medlemmer av NJF til å delta!


(Referat fra møtet vil bli lastet opp i denne nyhetssaken straks det er klart!)


IMG 3874 Fotor.jpg

Jane B. Sætre holder innlegg om jernbanereformen


© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017