SPEKTER-#79057-v1-Videreføring_av_særavtaler_i_Bane_NOR_LO_Stat_ut_over_311217.pdf

Videreføring av særavtaler mellom (LO Stat/NJF) og (Spekter/Bane NOR) - avtale datert 18.12.2017

Infobrev #12 LTTA 17.12.2017

Inforbrev fra LTTA datert 17.12.2017

Drøftingssvar NJF kvalitet og effektivitet i stab og støtte

Drøftingssvaret til NJF knyttet til drøftingene 06.12.2017

Infobrev #11 LTTA 6.12.2017

Infobrev fra LTTA datert 06.12.2017

© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017