Hyttebookingen - hva skjer!

Vi har i den siste tiden slitt med vertstjenesten av bookingen til hytten vår - 1173. Bookingsystemet ble bygget for mange år siden, og er i den digitale verden nå å regne som noe «steingammalt». Det er ikke å stikke under stol (for å dra en parallel til Jernbanen) at bookingsystemet vårt er å regne som den gode, gamle TTS-maskinen. Problemer oppstår når verden stadig beveger seg mot FIDO-løsninger. Det har det også gjort i denne sammenheng. 

Leverandøren av vårt web hotel oppgraderer sine systemer, noe som gjør at bookingsystemet vårt ikke lenger henger med. Funksjoner faller ut, er ikke lenger kompatible med ny programvare, eller rett og slett støttes ikke lenger. På kort sikt vil vi være vår egen vertstjener for bookinsystemet via foreningskontoret i Schweigaardsgate. Vi håper på å ha denne løsningen oppe og gå så fort det lar seg gjøre. 

På lang sikt skal vi jobbe for å finne en bedre løsning på bookingproblemene våre. 

Vi beklager ulempene dette må medføre våre medlemmer som ønsker å benytte seg av hytta. Vi jobber med saken, og gjør det vi kan for å få bookingsystemet tilbake «på lufta».


© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017