LO Stat: Hva gjør du hvis dine kollegaer streiker?

(Følgende er hentet fra LO Stats brosjyre «Til deg som ikke er i streik». Den kan du lese/laste ned her).

Skjermbilde 2016-05-25 kl Fotorqeewfwf

Kjære kollega 

Ingen liker å streike, men av og til er det nødvendig. Vi håper denne informasjonen kan bidra til at en eventuell konflikt kan bli gjennomført på en korrekt måte.

I en streikesituasjon er det normalt at kun et mindretall av medlemmene tas ut i streik, (dette kalles punktstreik) men disse streiker på vegne av alle medlemmene i forbund i staten som LO Stat forhandler på vegne av.

Formelt sett er det slik at også medlemmer som ikke er tatt ut i streik er omfattet av konflikten. Det innebærer også at disse har noen rettigheter og plikter under en konflikt.

Hvordan forholder vi oss under en streik?

I en streikesituasjon brytes all kontakt mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver på arbeidsplasser som er i streik. Dette gjelder også på arbeidsplasser der det ikke er tatt ut medlemmer i streik. Det gjelder for eksempel lokale lønnsforhandlinger og saker som faller inn under Hovedavtalen. 

Forbundene i LO Stat som har medlemmer i staten, har ansvar for raskt å informere tillitsvalgte på underliggende nivå – regionalt og lokalt. Det gjelder også virksomheter som ikke er i streik. Du har også et eget ansvar for å skaffe deg informasjon. Lokale tillitsvalgte vil kunne gi deg noen svar. På forbundets hjemmesider og på www.lostat.no vil du også nne mye nyttig informasjon. Her finner du også oversikten over LO Stats distriktssekretærer.

Hva er streikebryteri?

Streikebryteri skjer når streikebelagt arbeid utføres uten at det foreligger dispensasjon. Det er streikebryteri uansett om arbeidet utføres av den som er tatt ut i streik, eller av en annen i eller utenfor virksomheten. Dette er en alvorlig og illojal handling mot dine kolleger.

De som arbeider i en streikerammet virksomhet, men som ikke er tatt ut i streik skal møte på arbeid som vanlig. Men de skal ikke arbeide mer enn vanlig eller utføre oppgaver de ellers ikke gjør.

På noen arbeidssteder kan det hende at kun medlemmer i en annen organisasjon enn din er tatt ut i streik. Også her gjelder det samme. Du skal gjøre dine vanlige arbeidsoppgaver og ikke utføre arbeid som ellers ville blitt gjort av de som streiker.

Er du i tvil om hva du skal gjøre eller utsettes for press om å utføre arbeid du tror kan være streikebryteri, ta kontakt med en lokal tillitsvalgt, LO Stats distriktssekretær, eller en representant for den lokale streikekomiteen 

© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017