LTTAs informasjonsbrev angående reformen. Hva har skjedd til nå?

Jernbaneverket skal omorganiseres!

Som ansatte i Jernbaneverket går vi nå igjennom den største reformen av jernbanen noensinne. Reformen ble behandlet i løpet av noen få timer på Stortnget. Selve Stortingsmeldingen om reformen var ganske tynn, men den har store konsekvenser. Det jobbes nå iherdig med å realisere reformen, selv om det har vært lite informasjon og oppmerksomhet i media om det som nå gjøres av forberedende arbeid. 


Etter som dagene og ukene går, kommer det stadig noe nye i form av beslutninger, presiseringer eller vedtak. Det avholdes møter mellom Omstllingsenheten i Jernbaneverket og personalorganisasjonene hver 14. dag, og det holdes jevnlige møter med Omstillingsenheten i Samferdselsdepartementet. Informasjon fra disse møtene skjer på ulike måter.

Vi vil derfor jobbe like iherdig med å få informasjon ut til deg som medlem. Det er etablert et Reformutvalg i Norsk Jernbaneforbund. I dette utvalget deltar to fra administrasjonen, sammen med oss, Elektropersonalets landsråd og Banepersonalets landsråd. I tillegg deltar LO Media med ansvar for å få ut informasjon til dere medlemmer. 


For å lese hele informasjonsbrevet, klikk her

© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017