Status fremtidig struktur for fjernstyringsfunksjonen og ruteplanfunksjon

Ledelsen har i dag fremlagt sitt forslag for beslutning i et møte med personalorganisasjonene. Dette er også sendt ut som et nyhetsbrev til alle ansatte i Trafikk & Marked. For informasjonens skyld legger vi også ut dette nyhetsbrevet her. 


Hei,

Først vil jeg gjerne få ønske alle et godt nytt år.

Vi har i dag hatt møte med personalorganisasjonene og orientert om vårt forslag til beslutning om framtidig organisering av trafikkstyringssentralene og ruteplanfunksjonen. 


Vi har i vårt forslag til beslutning lagt til grunn innspill fra;

- de to tidligere rapportene om framtidig trafikkstyring, organisering av ruteplanfunksjonen samt organisering av elkraftstyringen (i regi av Infrastrukturdivisjonen)

- innspill som har kommet underveis i prosessen

- effekter av modernisering som følge av innføring av nye systemer

- utviklingen med flere togselskap på sporet og kundeoppfølging av disse

- krav om trygg og robust trafikkstyring 

- utfordringer vi ser med dagens organisering

 

Vårt forslag til beslutning innebærer 3 sentraler; 

             TSS Øst i Oslo

             TSS SørVest i Bergen 

             TSS Nord i Trondheim

 

I disse tre sentralene legger vi opp til at togledelse, operativ ruteplanlegging, toginformasjon og elkraft skal inngå. 

 

Gjennomføring og framdriftsplan skal vi nå de neste ukene forhandle om i forhandlingsutvalget, og vi tar sikte på å offentliggjøre beslutningen som tidligere kommunisert medio februar. 


- Bjørn Kristiansen, trafikkdirektør, via nyhetsbrev til alle ansatte© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017